OCTA, online octa kalkulators, octa polises, mašīnu OCTA obligātā, OCTA24, OCTA kalkulators
OCTA 24 portāla priekšrocības ir ērti izmantojams OCTA kalkulators, daudzveidīgas norēķinu iespējas par pirkumu, kā arī noderīga informācija par obligāto civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanu. Izmantojot OCTA kalkulatoru, OCTA 24 Jūs varat ērti salīdzināt vairāku apdrošināšanas sabiedrību cenu piedāvājumus izvēlēties sev visizdevīgāko, un netērējot laiku, nopirkt polisi.
Samazini cenu. Pats!

Saņem labāko OCTA piedāvājumu!

Pēc cenas aprēķināšanas Jūs varēsiet iegādāties polisi

OCTA polises iegāde

Iegādāties OCTA polisi OCTA 24 ir ātri un ērti – tas aizņems tikai dažas minūtes. Pirmais solis - jāaprēķina OCTA polises cena. Lai aprēķinātu OCTA polises cenu savam auto, Jums jāzina tikai divas lietas – transportlīdzekļa reģistrācijas numurs un reģistrācijas apliecības numurs. OCTA kalkulatorā ir ērti apskatāmi un salīdzināmi vadošo apdrošināšanas sabiedrību – Baltijas Apdrošināšanas Nama, Baltas, Compensas, ERGO, BTA, Gjensidige un If – piedāvājumi. Kad labākā OCTA cena ir noskaidrota OCTA kalkulatorā, taupiet laiku un pērciet OCTA polisi turpat portālā OCTA 24. Tas bez lielākām pūlēm paveicams dažu minūšu laikā, turklāt savu OCTA polisi varat apmaksāt, izmantojot dažādas norēķinu iespējas.


Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir Obligātā Civiltiesiskā Transportlīdzekļu Apdrošināšana polise?
OCTA ir sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. OCTA polise sedz zaudējumus, ko transportlīdzekļa vadītājs ir nodarījis trešās personas veselībai, īpašumam ceļu satiksmes negadījumā, kas noticis viņa vainas dēļ. OCTA polise ir obligāti nepieciešama visiem transporta līdzekļiem, kuri piedalās ceļu satiksmē. Tiesības saņemt OCTA atlīdzību ir ceļu satiksmes negadījumā cietušajam, ja tas nav atzīts par vainīgu negadījuma izraisīšanā. Tas var būt gan transportlīdzekļa īpašnieks vai vadītājs, gan pasažieris – pat, ja viņš atradies negadījumu izraisījušajā transporta līdzeklī. Var tikt atlīdzināti zaudējumi, kas nodarīti gan personai, gan arī mantai. OCTA polise sedz personai nodarītus zaudējumus līdz 5 210 000 eiro (neatkarīgi no cietušo skaita), bet mantai līdz 1 050 000 eiro (neatkarīgi no trešo personu skaita).


Kas ir bonus-malus klase?
Bonus-malus ir transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas risku vērtēšanas sistēma OCTA sistēmas ietvaros, pēc kuras apdrošināšanas sabiedrības vadās, aprēķinot atlaides vai piemaksas OCTA polisei. Bonus-malus sistēmas uzdevums ir apvienot atsevišķās riska klasēs OCTA apdrošinājuma ņēmēju (transportlīdzekļu īpašnieku vai turētāju) transportlīdzekļus, kuri ir vienādi braukšanas uzvedībā un kuriem, no braukšanas drošības viedokļa, ir vienāds risks izraisīt ceļu satiksmes negadījumus. OCTA sistēmas ietvaros pavisam izšķir 17 bonus-malus klases: no 1. līdz 5. – malus jeb paaugstināta riska klases, kas pienākas tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kas ir ceļu satiksmes negadījumu izraisītāji. No 7. līdz 17. ir bonus jeb pazemināta riska klases, kas pienākas disciplinētiem autovadītājiem, kas regulāri pērk OCTA polises un nav ceļu satiksmes negadījumu izraisītāji. 6. ir sākuma bonus-malus klase bez noteikta riska, kas pienākas jebkuram transporta līdzeklim, kam OCTA polise tiek pirkta pirmo reizi. Transportlīdzekļa piederība bonus-malus klasei tiek noteikta automātiski, izvērtējot vienam īpašniekam visu piederošo vienas kategorijas transportlīdzekļu apdrošināšanas vēsturi. Svarīgākie kritēriji ir ceļu satiksmes negadījumu skaits un OCTA apdrošināšanas laiks 11 gadu laikā – kopējo dienu skaits, kad transportlīdzeklim bija spēkā esoša OCTA polise. Lai varētu saņemt paaugstinātu bonus-malus klasi, transportlīdzeklim jābūt OCTA vismaz 275 dienas gadā. Pretējā gadījumā transportlīdzeklim saglabājas 6. jeb sākuma klase. Bonus-malus klase tiek automātiski pārrēķināta reizi gadā – 15. septembrī.


Kā rīkoties pēc ceļu satiksmes negadījuma, ja tas ir noticis ārzemēs?
Pirms doties uz ārzemēm, pārliecinieties, ka Jūsu auto ir spēkā esoša OCTA polise. Pēc OCTA ceļu satiksmes negadījuma transportlīdzekļa vadītājam, ievērojot attiecīgās valsts likumdošanu, ir jāizsauc ceļu policija vai jāaizpilda saskaņotais paziņojums. Atgriežoties Latvijā, transportlīdzekļa īpašniekam nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, apdrošinātājam jāiesniedz OCTA apdrošināšanas atlīdzības pieteikums par ceļu satiksmes negadījumu, pievienojot ceļu policijas protokola kopiju vai saskaņoto paziņojumu, kā arī pēc apdrošinātāja pieprasījuma jāatrāda transportlīdzeklis.


Kas ietekmē polises cenu?
OCTA polises cenu jeb apdrošināšanas prēmijas apmēru nosaka apdrošināšanas sabiedrība. Galvenie kritēriji ir bonus-malus klase, transportlīdzekļa veids, vecums, reģistrācijas vieta, tā izmantošanas mērķis, reģistrācijas vieta, masa un citi risku ietekmējošie faktori. Daži apdrošinātāji piemēro augstāku apdrošināšanas prēmiju autovadītājiem ar nelielu braukšanas stāžu. OCTA polises cenu var ērti aprēķināt, izmantojot OCTA kalkulatoru.


Kur iespējams iegādāties polisi?
OCTA polises iespējams iegādāties no licencētām apdrošināšanas sabiedrībām (Balta, Baltijas Apdrošināšanas Nams, If, Ergo Latvija, BTA, Compensa, Gjensidige), pie apdrošināšanas aģentiem un apdrošināšanas brokeriem. OCTA polisi var nopirkt gan klātienē pie apdrošinātāja, gan arī internetā. Kopš 2008.gada spēkā ir e-polise. Tas nozīmē, ka OCTA polises oriģināls vairs nav iepriekš ierastās zaļās veidlapas veidā – tā ir apdrošinātāja izsniegta un parakstīta izdruka uz baltas vai citas krāsas apdrošinātāja izsniegtas veidlapas. OCTA polises oriģināls ir jāņem līdzi, vienīgi dodoties uz ārvalstīm. Pārējos gadījumos OCTA polise obligāti līdzi nav jāvadā.


Kā var norēķināties par polises iegādi?
Klientu ērtībām portālā OCTA24.lv ir pieejami vairāki veidi, kā norēķināties par OCTA polisi. Jūs varat apmaksāt OCTA polises pirkumu tiešsaistē – ar bankas maksājumu karti, ar pārskatījumu vai arī ar skaidru naudu. Tiešsaistes apmaksa ir visērtākais no norēķinu veidiem. Pieejami norēķini ar kādu no VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro kredītkartēm vai debetkartēm vai arī lietojot Swedbank, SEB bankas, Citadele bankas un Luminor Bank internetbanku. Bet juridisku personu ērtībām iespējams norēķināties ar pārskaitījumu. Šādā gadījumā OCTA polise stāsies spēkā 3 dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas vai arī citā norādītājā datumā. Apmaksu skaidrā naudā Jūs varat veikt tikai Attollo Brokers birojā. Uzreiz pēc apmaksas apdrošināšanas speciālists noformēs OCTA apdrošināšanas polisi, kuru Jūs varēsiet saņemt uz vietas. Pasūtot OCTA polisi darba dienā pēc plkst. 17:00, brīvdienā vai svētku dienā, dati tiks apstrādāti un OCTA stāsies spēkā ne ātrāk kā nākamajā darba dienā vai arī citā Jūsu norādītājā dienā.


Vai OCTA polise jāvadā līdzi?
Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, braucot pa Latviju, OCTA polise līdzi nav jāņem. Ceļu policija pārbauda polises spēkā esamību datu bāzē pēc automašīnas reģistrācijas numura. Braucot uz ārzemēm, OCTA polises oriģinālam jābūt līdzi.


Kas ir tiesīgs slēgt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku OCTA līgumus?
Īpašnieka civiltiesisko atbildību par katru ceļu satiksmē lietoto transportlīdzekli apdrošina ikviens transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs jeb turētājs, iegādājoties OCTA polisi.


Kas un kādos apstākļos ir tiesīgs pārbaudīt, vai spēkratam ir OCTA polise?
Valsts robežsardze, transportlīdzeklim šķērsojot Latvijas robežu. Ceļu policija, pārbaudot transportlīdzekli un tā vadītāja dokumentus. Ceļu satiksmes drošības direkcija un Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija ― pirms transportlīdzekļa tehniskās apskates.


Cik ilgā laikā apdrošināšanas kompānijai ir jāizmaksā apdrošināšanas atlīdzība?
Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs apdrošināšanas atlīdzību izmaksā piecu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.


Ziņas, raksti, domas par OCTA


Kur iegādāties OCTA polisi par izdevīgāko cenu, turklāt ievērojami ietaupot laiku?
21-Feb-2022Balvas Statoil degvielas kartes piešķiršana izlozes uzvarētājam
18-mar-2016Statoil degvielas kartes izlozes rezultāti
16-mar-2016