uzturēšanās atļauja Latvijā, uzturēšanās atļaujas apdrošināšana, Saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā

Saņem labāko OCTA piedāvājumu!

Pēc cenas aprēķināšanas Jūs varēsiet iegādāties polisi


Iebraucēju apdrošināšana


Veselības (iebraucēju) apdrošināšana ir obligāta apdrošināšana personām, kurām iebraukšanai Latvijas Republikas teritorijā ir nepieciešams saņemt uzturēšanās atļauju vai vīzu.
Baltijas Apdrošināšanas Nams piedāvā apdrošināšanu iebraucējiem Latvijas Republikā, Šengenas zonas valstīs un Šveicē bez vecuma ierobežojuma.

Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.591 „Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi” 28.07.2008, tiek piedāvātas divas iebraucēju apdrošināšanas programmas:

Programma D - pieprasot ilgtermiņa vīzu, uzturoties Latvijas Republikā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā – sedz:

medicīniskos izdevumus par neatliekamās palīdzības sniegšanu Latvijas teritorijā;
medicīniskās transportēšanas izdevumus Latvijas teritorijā;
repatriācijas izdevumus uz mītnes zemi.

Programma C - pieprasot īstermiņa vīzu, uzturoties Latvijas Republikā, Šengenas līguma dalībvalstīs un Šveicē līdz 90 dienām pusgada laikā – sedz:

medicīniskos izdevumus par neatliekamās palīdzības sniegšanu Latvijas teritorijā;
medicīniskās transportēšanas izdevumus Latvijas teritorijā;
repatriācijas izdevumus uz mītnes zemi.