īpašuma apdrošināšana, mājokļa apdrošināšana, Īpašuma apdrošināšana internetā

Saņem labāko OCTA piedāvājumu!

Pēc cenas aprēķināšanas Jūs varēsiet iegādāties polisi


Īpašuma apdrošināšana


Īpašuma apdrošināšanas polise ir drošs veids kā pasargāt sevi no neplānotiem izdevumiem. Īpašuma apdrošināšana atlīdzinās izdevumus, ja mājoklis būs cietis ugunsgrēkā, dabas stihiju, noplūdes no inžinierkomunikācijām, vandālisma un zādzības rezultātā.

Baltijas Apdrošināšanas Nams atlīdzinās zaudējumus, ja:

mājoklī izcelsies ugunsgrēks vai notiks eksplozija;
notiks trešo personu prettiesiska rīcība – zādzība vai laupīšana;
būs notikusi noplūde no inženierkomunikācijām – ūdensvada, kanalizācijas un ventilācijas sistēmām;
īpašums būs cietis no vētras, krusas, sniega slodzes, zibens spēriena, plūdiem vai krītoša priekšmeta.

Īpašuma apdrošināšana Baltijas Apdrošināšanas Namā ir labākā izvēle kā pasargāt sevi no liekiem izdevumiem.
Plašs apdrošināto risku segums, cita mājokļa īres izdevumu segšana remontdarbu laikā, zaudējumu atlīdzināšana ēkas koplietošanas daļām, kompensācija par darbiem, kas nepieciešami, lai dzēstu, novāktu un sakoptu cietušo īpašumu, ātra atlīdzības pieteikšana un izskatīšana.