OCTA iegāde, OCTA, OCTA polise, OCTA apdrošināšana, OCTA kalkulators, transportlīdzekļu apdrošināšana, auto apdrošināšana

Saņem labāko OCTA piedāvājumu!

Pēc cenas aprēķināšanas Jūs varēsiet iegādāties polisi

Kur var iegādāties OCTA polises?

OCTA polises iespējams iegādāties no licencētām apdrošināšanas sabiedrībām, pie apdrošināšanas aģentiem un apdrošināšanas brokeriem.
Pēdējā laikā strauji attīstījusies OCTA polišu tirdzniecība internetā, kur šo pakalpojumu piedāvā gan apdrošināšanas kompānijas, gan arī starpnieki. Strauju OCTA tirdzniecības internetā popularitātes pieaugumu ir veicinājušas 2008. gada jūnijā ieviestās izmaiņas likumdošanā, kas ļāva ieviest e-polisi. Tādējādi OCTA polisi var iegādāties līdzšinējā kārtībā – klātienē pie apdrošinātāja vai arī nopirkt e-polisi internetā.
OCTA polises oriģināls vairs nav iepriekš ierastās zaļās veidlapas veidā – tā ir apdrošinātāja izsniegta un parakstīta izdruka uz baltas vai citas krāsas apdrošinātāja izsniegtas veidlapas. Šis oriģināls ir jāņem līdzi, vienīgi dodoties uz ārvalstīm. Pārējos gadījumos polise nav obligāti jāvadā līdzi.


Kādam termiņam pieejamas OCTA polises?

OCTA polises iespējams iegādāties uz 1 mēnesi, 3 mēnešiem, 6 mēnešiem, 9 mēnešiem, kā arī vienam gadam.


Kādi faktori ietekmē OCTA cenu?

Apdrošināšanas polises cenu jeb apdrošināšanas prēmijas apmēru nosaka apdrošināšanas sabiedrība, vadoties no transportlīdzekļa veida, izmantošanas mērķa, bonus-malus klases autovadītājam un citiem risku ietekmējošiem faktoriem.