OCTA apdrošināšana, OCTA kalkulators online, labākas OCTA cenas

Saņem labāko OCTA piedāvājumu!

Pēc cenas aprēķināšanas Jūs varēsiet iegādāties polisi

OCTA apdrošināšana

Sauszemes tranportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (turpmāk tekstā OCTA apdrošināšana) – ikvienam transportlīdzeklim, kas piedalās ceļu satiksmē, ir jābūt OCTA apdrošināšanai. OCTA apdrošināšana ir drošība transportlīdzekļa īpašniekam vai tā tiesīgajam lietotājam. Izmanto ērto un vienkāršo OCTA kalkulatoru, lai uzzinātu visu apdrošinātāju piedāvātās OCTA apdrošināšanas cenas. Iegādājies sev labāko OCTA apdrošināšanas polisi un brauc droši.

OCTA apdrošināšanu regulē OCTA likums, Ministru kabineta noteikumi un Transportlīdzekļu Apdrošinātāju biroja tiesību akti.

OCTA likuma mērķis ir:
  • aizsargāt ceļu satiksmes negadījumos cietušo trešo personu intereses un reglamentēt tiesiskās attiecības starp transportlīdzekļu īpašniekiem, tiesīgajiem lietotājiem un apdrošinātājiem sakarā ar transportlīdzekļu īpašnieku un tiesīgo lietotāju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

OCTA apdrošināšanā tiek atlīdzināti personai un mantai nodarītie zaudējumi.

Apdrošinātāja atbildības limits OCTA apdrošināšanā Latvijas Republikā:

  • Personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai — līdz 5 210 000 eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu dienā, kad pieņemts lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, neatkarīgi no cietušo personu skaita;
  • Mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai — līdz 1 050 000 eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu dienā, kad pieņemts lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, neatkarīgi no trešo personu skaita.

Meklē un atrod labāko OCTA apdrošināšanas piedāvājumu tikai pie mums. Turklāt 5 minūšu laikā OCTA apdrošināšanas polise būs spēkā.

OCTA apdrošināšana