Bonus - malus, OCTA,OCTA apdrošināšana, OCTA kalkulators, OCTA polise, transportlīdzekļu apdrošināšana, auto apdrošināšana

Saņem labāko OCTA piedāvājumu!

Pēc cenas aprēķināšanas Jūs varēsiet iegādāties polisi

Bonus-malus sistēmas apraksts

Bonus-malus ir transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas risku vērtēšanas sistēma, pēc kuras apdrošināšanas sabiedrības vadās, aprēķinot atlaides vai piemaksas OCTA polisei. Pavisam izšķir ir 17 bonus-malus klases:

no 1. līdz 5.malus jeb paaugstināta riska klases, kas pienākas tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kas ir ceļu satiksmes negadījumu izraisītāji;
no 7 līdz 17. – bonus jeb pazemināta riska klases, kas pienākas disciplinētiem autovadītājiem, kas regulāri pērk OCTA polises un nav ceļu satiksmes negadījumu izraisītāji;
6. – sākuma bonus-malus klase bez noteikta riska, kas pienākas jebkuram transporta līdzeklim, kam OCTA polise tiek pirkta pirmo reizi.

Kā tiek aprēķināta bonus-malus klase?

Transportlīdzekļa piederība bonus-malus klasei tiek noteikta automātiski, izvērtējot vienam īpašniekam visu piederošo vienas kategorijas transportlīdzekļu apdrošināšanas vēsturi. Galvenie kritēriji ir:

ceļu satiksmes negadījumu skaits pēdējo 11 gadu laikā, par kuriem pieņemts LTAB vai apdrošināšanas sabiedrības lēmums par atlīdzības izmaksu, identificējot transportlīdzekļus pēc īpašnieka vai turētāja personas koda (fiziskām personām) vai uzņēmuma (juridiskām personām) reģistrācijas numura;
apdrošināšanas laiks 11 gadu laikā – kopējo dienu skaits, par kurām pirktas polises.

Lai varētu aprēķināt paaugstinātu bonus-malus klasi, transportlīdzeklim jābūt apdrošinātam vismaz 275 dienas gadā. Pretējā gadījumā transportlīdzeklim saglabājas 6 jeb sākuma klase. Bonus-malus klase tiek automātiski pārrēķināta reizi gadā – 15. septembrī.


Kam tiek aprēķināta bonus-malus klase?

Ņemot vērā, ka transportlīdzekļa īpašniekam ir iespēja reģistrēt spēkrata faktisko lietotāju, piemēram, līzinga devējam iespējams noteikt līzinga ņēmēju, norādot viņu kā turētāju reģistrācijas apliecībā, bonus-malus klase var tikt aprēķināta:

transportlīdzekļa reģistrētajam īpašniekam – fiziskai vai juridiskai personai;
transporta līdzekļa turētājam – fiziskai vai juridiskai personai.

Ja transportlīdzekļa īpašniekam ir vairāki transportlīdzekļi?

Ja īpašumā ir vairāki vienas kategorijas transportlīdzekļi, piemēram, vieglie auto, visiem tiek aprēķināta vienota bonus-malus klase. Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, kuru izraisījis viens no tiem, tas ietekmē vērtējumu visam pārējam autoparkam.