octa


Saņem labāko OCTA piedāvājumu!

Pēc cenas aprēķināšanas Jūs varēsiet iegādāties polisi

Visas ziņas ar vārdu - octa


Tikai 26% iedzīvotāju zina, ka OCTA sedz zaudējumus par satiksmes negadījumos cietušo ārstēšanu.
09-Sep-2010Pērn atlīdzībās par ceļu satiksmes negadījumos cietušajai personai nodarītajiem zaudējumiem izmaksāti vairāk nekā 3,2 miljoni latu, kas veido 11% no visām OCTA atlīdzībām.
07-Sep-2010Par negadījumu Latvijā lielākā izmaksātā zaudējumu atlīdzība cietušajiem ir 70 800 lati
30-Aug-2010Plāno tiešo zaudējumu atlīdzināšanas sistēmu
18-Aug-2010Izmaiņas bonus-malus sistēmā – izdevīgas disciplinētiem autovadītājiem
15-Aug-2009Pages:  -1-  -2-  -3-