rīcība pēc csn, OCTA negadījums, OCTA apdrošināšana, OCTA kalkulators, OCTA polise, transportlīdzekļu apdrošināšana, auto apdrošināšana

Saņem labāko OCTA piedāvājumu!

Pēc cenas aprēķināšanas Jūs varēsiet iegādāties polisi

Negadījumā nav cietušo un būtisku zaudējumu

Ja ceļu satiksmes negadījumā:

nav cietušo personu;
tajā iesaistītas tikai 2 automašīnas, kas var turpināt ceļu;
nav nodarīti zaudējumi trešās personas īpašumam;

Tad:

jāveic visi iespējamie pasākumi, lai novērstu vai samazinātu turpmākos zaudējumus;
jāizpilda saskaņotais paziņojums, pirms tam vienojoties ar otru autovadītāju par notikušā apstākļiem.

Ieteicams:

pierakstīt liecinieku kontaktinformāciju un, ja iespējams, visas CSN pazīmes;
iespēju robežās nofotografēt negadījuma vietu, piemēram, izmantojot mobilajā tālrunī iebūvēto fotokameru.

Tiklīdz tas iespējams, taču ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no negadījuma dienas, vainīgā transporta līdzekļa apdrošinātājam jāiesniedz pieteikums par ceļu satiksmes negadījumu, ka arī iespējamos, ar negadījumu saistītos dokumentus un saskaņotais paziņojums.
Ja apdrošinātājs nav zināms, tad iesniegums ir jāiesniedz Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojā (LTAB).


Negadījumā ir cietušie un būtiski zaudējumi

Ja ceļu satiksmes negadījumā ir cietušie, iesaistīti vairāk nekā 2 transportlīdzekļi vai arī bojāta trešo personu manta,

jāveic visi iespējamie pasākumi, lai novērstu vai samazinātu turpmākos zaudējumus;
jāizsauc nepieciešamie operatīvie dienesti – glābšanas dienests, ātrā medicīniskā palīdzība;
obligāti jāizsauc ceļu policija, lai sastādītu protokolu par notikušo.

Ne vēlāk kā viena 1 mēneša laikā no negadījuma dienas cietušajam autovadītājam jāiesniedz ir vainīgā transporta līdzekļa apdrošinātājam pieteikums par ceļu satiksmes negadījumu, ka arī iespējamos, ar negadījumu saistītos dokumentus – ceļu policijas protokola kopiju u.c.


Negadījums noticis ārvalstīs

Ja dodaties uz ārvalstīm:
OCTA standartlīguma polise, kas ir derīga visās ES valstīs, kā arī Norvēģijā, Šveicē, Lihtenšteinā, Īslandē, Andorā un Horvātijā.
Savukārt iebraucot citās valstīs, ir nepieciešama Zaļā karte - starptautiskais apdrošināšanas līgums, kas ir derīgs Zaļās kartes sistēmas valstīs, piemēram, Baltkrievijā, Ukrainā, Moldovā, Marokā u.c. Gan standartlīguma OCTA polises, gan Zaļās kartes iespējams iegādāties pie jebkura OCTA apdrošinātāja Latvijā.

Ja esat izraisījis ceļu satiksmes negadījumu ārzemēs:

uz notikuma vietu jāizsauc policija vai jāaizpilda saskaņotais paziņojums, ja nav cietušo un negadījumā iesaistītas tikai 2 automašīnas, kas var turpināt ceļu;
jāsniedz cietušajam visa nepieciešamā informācija par savu transportlīdzekli un apdrošināšanas kompāniju, kurā iegādāta OCTA polise;
pēc atgriešanās Latvijā par notikušo negadījumu jāinformē sava apdrošināšanas sabiedrība.

Ja esat cietušais ārvalstīs:

Par negadījumu nekavējoties jāziņo policijai vai arī jāaizpilda saskaņotais paziņojums.
Jānoskaidro pēc iespējas pilnīgāka informācija par vainīgo transportlīdzekli:
reģistrācijas valsts;
apdrošināšanas sabiedrības nosaukums;
polises numurs;
vadītāja personas dati u.c.
Cietušais var vērsties tieši pie apdrošinātāja, kurš apdrošinājis vainīgā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, iesniedzot tam visus nepieciešamos dokumentus.
Pēc atgriešanās Latvijā, cietušajam jāsazinās ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju vai jebkuru OCTA apdrošinātāju, lai noskaidrotu vainīgā ārvalsts transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanas sabiedrības prasību kārtošanas pārstāvi Latvijā.
Ja vainīgā transportlīdzekļa apdrošināšanas sabiedrībai nav iecelts pārstāvis Latvijā vai arī vainīgais transportlīdzeklis nav apdrošināts, cietušais var griezties jebkurā Latvijas OCTA apdrošināšanas sabiedrībā.

Ja negadījums noticis citā Zaļās kartes sistēmas valstī un izraisītājs ir šajā valstī reģistrēts transportlīdzeklis, jāvēršas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā.