OCTA sūdzības, OCTA, OCTA polise, OCTA apdrošināšana, OCTA kalkulators, transportlīdzekļu apdrošināšana, auto apdrošināšana

Saņem labāko OCTA piedāvājumu!

Pēc cenas aprēķināšanas Jūs varēsiet iegādāties polisi

Kas uzrauga OCTA tirgu?

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs
Svarīgākā institūcija obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas tirgū ir Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB).Tā ir neatkarīga institūcija – biedrība, kas apvieno visas apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir tiesības veikt OCTA apdrošināšanu.
LTAB nodrošina ceļu satiksmes negadījumā cietušo personu interešu aizsardzību, sekmē OCTA sistēmas stabilitāti un veicina tās attīstību. Vienlaicīgi LTAB ir arī Zaļās kartes sistēmas birojs Latvijā. LTAB veic OCTA tehnisko ekspertu sertificēšanu un apmācību.
Birojs ir arī OCTA garantijas fonda turētājs. Fonds garantē apdrošinātāja spēju pildīt finansiālās saistības maksātnespējas gadījumā, kā arī pasargā OCTA tirgu no krasām svārstībām. Tas veidojas no apdrošinātāju veiktajām vienreizējām iemaksām, uzsākot darbību OCTA tirgū, kā arī no ikmēneša iemaksām par katru pārdoto OCTA polisi.

Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Latvijas Apdrošinātāju asociācija (LAA) ir sabiedriska organizācija, kurā apvienojušās Latvijas tirgū strādājošās apdrošināšanas sabiedrības. Asociācija rūpējas par apdrošinātāju interesēm, piedaloties nozares likumdošanas pilnveidošanā, pārstāvot asociācijas intereses valsts pārvaldes institūcijās, informējot sabiedrību par Latvijas apdrošināšanas tirgus aktualitātēm, kā arī rūpējoties par apdrošināšanas sabiedrību darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu.

Latvijas Banka


Publiska institūcija, kuras uzdevums ir valstī pārvaldīt naudas emisiju un realizēt monetāro politiku. Papildus savām pamata funkcijām tā veic kapitāla tirgus uzraudzību, t.sk. apdrošināšanas tirgus un to dalībnieku uzraudzību.

Ceļu policija
Ceļu policija ir Valsts policijas struktūrvienība, kuras uzdevums ir rūpēties par kārtību uz ceļiem un satiksmes drošību. Ceļu policija veic transportlīdzekļu pārbaudes uz ceļiem, tās darbinieks ir tiesīgs pārbaudīt, vai transportlīdzeklim ir spēkā esoša OCTA polise. Ja tās nav, Ceļu policijas darbinieks sastāda attiecīgu protokolu par personas saukšanu pie administratīvās atbildības.

Ceļu satiksmes drošības direkcija
Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) ir valsts iestāde, kas reģistrē gan sauszemes, gan ūdens transportlīdzekļus, izņemot traktortehniku, piešķir un anulē transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un izsniedz vadītāju apliecības, kā arī nodrošina transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli. CSDD rūpējas par valsts ceļu auditu un drošību. Pirms valsts ikgadējās tehniskās apskates CSDD pārliecinās, vai transportlīdzeklim ir spēkā esoša OCTA apdrošināšanas polise.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra ir valsts iestāde, kas veic traktortehnikas reģistrēšanu un uzskaiti, piešķir un anulē vadīšanas tiesības. Līdzīgi kā CSDD, arī VTUA polise pirms valsts tehniskās apskates veikšanas pārliecinās, vai transportlīdzeklim ir spēkā esoša OCTA.

Robežsardze
Valsts robežsardze ir Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts institūcija, kuras svarīgākais uzdevums ir apsargāt Latvijas valsts robežas. Robežsardze pārbauda, vai visiem valsts robežu šķērsojošajiem transportlīdzekļiem ir spēkā esošas OCTA polises.


Kur sūdzēties?

Par apdrošinātāju pieņemtajiem lēmumiem OCTA atlīdzību lietās, sūdzības iesniedzamas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, kurš izvērtē:

sertificēto ekspertu veiktās transportlīdzekļu ekspertīzes rezultātus;
ceļu satiksmes negadījumu apstākļus;
personai vai mantai nodarīto zaudējumu apmēru.

LTAB izskata visas birojā saņemtās sūdzības un uz katru no tām sniedz atbildi un savu vērtējumu par situāciju. LTAB atzinumam ir rekomendējošs raksturs, taču apdrošināšanas sabiedrības vairākumā gadījumu ņem vērā biroja viedokli!

Sūdzības iesniedzamas:
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs
Toma iela 4, Rīga, LV-1003
Tālr.: 67114300
Fakss: 67114333
E-pasts: ltab@ltab.lv