par mums

Saņem labāko OCTA piedāvājumu!

Pēc cenas aprēķināšanas Jūs varēsiet iegādāties polisi

Par mums

Portāla OCTA24.LV mērķis ir ātri un kvalitatīvi nodrošināt OCTA un KASKO apdrošināšanas polišu pārdošanu internetā online režīmā.

Portāla darbību nodrošina apdrošināšanas brokeru sabiedrība SIA “Attollo Brokers” (reģistrācijas numurs 40003633935, licence Nr.06.09.02.01/76, reģistrācijas numurs Latvijas Bankā Nr.06.09.02/146.). Sabiedrība ir dibināta 2003.gadā. Tā ir Latvijas Apdrošināšanas Brokeru Asociācijas (www.brokers.lv) biedrs. Papildus garantijas mūsu klientiem nodrošina Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise ar atbildības limitu 1 924 560,00 EUR.

Mūsu apdrošināšanas brokeri sniedz Klientam konsultācijas un rekomendācijas, veicot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi, nodrošina kvalitatīvu apkalpošanu un apdrošināšanas līgumu noformēšanu visos apdrošināšanas veidos.

Portālā var vienlaicīgi salīdzināt, izvēlēties un nopirkt OCTA vai KASKO apdrošināšanas polises, ko piedāvā dažādas apdrošināšanas sabiedrības, ar kurām apdrošināšanas brokeru sabiedrībai SIA “Attollo Brokers” ir noslēgti sadarbības līgumi:

AAS Balta,
AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams,
AAS BTA Baltic Insurance Company,
Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle,
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle,
ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle,
If P&C Insurance AS Latvijas filiāle.

Vairāk lasiet SIA “Attollo Brokers” mājas lapā – www.attollo.lv.