Saņem labāko OCTA piedāvājumu!

Pēc cenas aprēķināšanas Jūs varēsiet iegādāties polisi

Klientu sūdzību izskatīšanas procedūra

Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt sūdzību Sabiedrībai gan rakstveidā, sūtot vēstuli uz e-pastu: attollo@attollo.lv, vai pa pastu: uz Tomsona iela 30-116, Rīga, LV-1013, vai arī mutiski Sabiedrības atbildīgajai personai, tālr.67311992. Sūdzību izskatīšana ir bezmaksas. Sabiedrība izskata sūdzību saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 46.panta noteikumiem un sniedz pamatotu rakstveida atbildi 20 dienu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas.

PDF – Attollo sūdzību izskatīšanas procedūra